Integritetspolicy

Vi värnar om dig som kund och vi värnar om din integritet. Ditt förtroende är viktigt för oss på Komradiotjänst. Det är därför viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig och det företag du arbetar för.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar information om dig på olika sätt, exempelvis när:

 • Du önskar svar på frågor från oss
 • Ber om en offert
 • Lägger en order
 • Registrerar dig som kund eller kontaktperson hos oss

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Din personliga information kan bland annat användas till att:

 • Uppfylla ett avtal med dig eller det företag du arbetar åt.
 • Fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Utföra en uppgift av allmänt intresse
 • Fullgöra legitima intressen såvida inte ditt intresse av att skydda dina egna uppgifter går före Komradiotjänst intressen av att skydda dina egna intressen. Legitima intressen kan t. ex. vara förbättring av vår service, våra produkter och tjänster eller statistikuppgifter, analyser eller besvara förfrågningar

Beroende på vilket åtagande det handlar om så kan det t ex handla om följande information som rör ditt arbete:

 • För och efternamn
 • Titel
 • Telefonnummer till din arbetsplats och din mobiltelefon (arbetet)
 • E-postadress (arbetet)
 • Besöksadress till din arbetsplats
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

Ibland kan vi också behöva samla in kreditinformation om ditt företag från någon av våra samarbetspartners inom detta område.

Hur använder vi dina uppgifter:

De uppgifter vi sparar om dig använder vi för att t ex kunna:

 • Skicka dig offerter
 • Ingå avtal
 • Hålla dig informerade om dina serviceärenden och eventuellt underhåll av levererat material
 • Hålla dig informerade om förändrade eller nya villkor och lagar
 • Informera dig om uppdateringar som rör de produkter, applikationer eller tjänster som du och ditt företag köpt av Komradiotjänst.

Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge?

All den data som vi lagrar elektroniskt skyddas dels av vårt företagsnätverk, dels hos någon av våra beprövade leverantörer av molntjänster. Lagringen följer alltid våra säkerhetsrutiner för hantering av information – oavsett vart lagringen sker.

De uppgifter vi samlat in om dig och ditt företag sparas under den tid är kund hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagar och krav – t ex bokföringslagen.

Delar vi med oss av dina uppgifter?

Normalt så delar vi aldrig med oss av de uppgifter vi har om dig eller ditt företag med någon annan, utan att vi först fått ditt samtycke. Undantag från denna normalrutin skulle kunna vara:

 • Om vi måste göra en kreditupplysning av ditt företag
 • Om det är ett måste för att kunna erbjuda dig bättre priser eller service från våra leverantörer

En sådan här delning av information sker dock aldrig automatiskt.

Få ett uppdrag av eller rätta/radera dina uppgifter.

Du kan när som helst be om ett utdrag av de uppgifter som vi har om dig. Om du inte vill förekomma i Komradiotjänst register så kan du be oss om att radera all information om dig som är juridiskt och tekniskt möjlig att radera.

Vi kan dock neka begäran om radering om detta skulle:

 • Innebära oproportionerligt mycket tekniska förändringar (t. ex. utveckling av ett nytt system eller förändra en existerande praxis väsentligt)
 • Påverka skyddet av andras personliga uppgifter
 • Vara mycket opraktiskt (t. ex. förfrågningar om information som finns som säkerhetskopior).

För att vi ska kunna radera dina uppgifter krävs det också att du ska kunna identifiera dig. Om du har anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi ska rätta uppgiften snarast.

Om denna policy

Komradiotjänst kommer kontinuerligt att uppdatera vår integritetspolicy så att den möter de lagar och regler som gäller. När vi gör ändringar i policyn kommer vi publicera ett meddelande på vår hemsida tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn. Sen uppdaterad 2024-05-24.

Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss

Telefon: 072-733 04 44
E-post: info@komradiotjanst.se