SVB PoC Mobilapp

I vår PoC-serie finns mobilappen Press2Talk. Appen gör att din mobil fungerar som en PoC-radio, tillsammans med dina andra PoC-terminaler. Det är perfekt för tillfällen där ni behöver extrapersonal men inte har tillräckligt med enheter eller om du arbetar i miljöer där det är fördelaktigt med en diskret radio. Appen fungerar när du är uppkopplad mot GSM eller WiFi.

Lär mer om appen här:

Press 2 Talk

PoC System

Nyckelfunktioner

  • Aldrig mer räckviddsproblem
  • GPS
  • Sms/skicka text
  • Operatörsoberoende
  • Mobilapp

Artikelnummer:

Kategori: